Dutch Ventus Wind turbine

De aerodynamisch ontworpen gepatenteerde rotor met vier schoepen die omsloten worden door een mantel vormen het hart van de turbine. Hiermee is een fluisterstille rotor ontstaan.

De rotor is geheel in composiet en zo gedimensioneerd dat zelfs de zwaarste stormen en windvlagen kunnen worden weerstaan. Hierdoor blijft de Dutch Ventus windturbine ook bij hoge windsnelheden maximaal elektriciteit produceren. Dit resulteert, in vergelijking met andere kleine windturbines, tot een hogere opbrengst. De combinatie zon en wind zorgen ervoor dat u het gehele jaar energie kan opwekken. De turbine is complementair aan PV panelen. Doordat de schoepen vastzitten aan de roterende buitenmantel heeft de turbine geen tipverlies en zal derhalve geen geluid produceren. Het toerental is maximaal 180 RPM. Bij hogere windsnelheden (boven 20 m/s) zal de turbine onder een hoek worden geplaatst en daardoor in toerental iets afnemen. De turbine behoeft hierdoor geen onderhoudsgevoelig en slijtage onderhevig remsysteem.

De turbine wordt met een meegeleverde kabel op een eigen omvormer aangesloten.  Deze wordt op een 12 meter mast geleverd.  De opbrengst per turbine bedraagt afhankelijk van de plaats en plaatsing tussen 8.000 kWh en 18.000 kWh per jaar. Ook kunnen wij off-grid toepassingen aanleveren waarbij de opgewekte energie in een batterij wordt opgeslagen. Er dient bij de gemeente een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

Montage en Plaatsing
De windturbine kan zowel op een in de grond gefundeerde mast als op daken worden gemonteerd. In alle gevallen dient rekening te worden gehouden met de optredende krachten, ook bij uitzonderlijk hoge windsnelheden van 52 m/s (12 Bft). Het moment onderaan de voet van de windturbine is ca. 44 kNm bij een windsnelheid van 52 m/s.
Het moment onderaan de mast neemt toe met de lengte van deze mast volgens
onderstaande tabel.
Plaatsing op de grond:
In dit geval dient de fundering berekend te zijn op de aan de mastvoet optredende krachten. Gangbare funderingsmethoden:
• Buisfundering: er wordt een buis in de bodem “geperst” waarbij de lengte en diameter afhangen van de optredende krachten en de bodemgesteldheid ter plaatse.
• Betonfundering: ook hier geldt dat de afmeting en vorm afhankelijk is van de
optredende krachten en bodemgesteldheid.
Plaatsing op een dak
• In dit geval dient de dakconstructie berekend te zijn op de aan de mastvoet optredende krachten.
• Mogelijke montagemethoden:
– Als de onderliggende dakconstructie het toelaat en de krachten goed verdeeld
kunnen worden wordt montage van de windturbine op een mast geadviseerd
waarbij de turbine voldoende “los” staat van het dakvlak. Deze mast wordt dan aan de dakconstructie bevestigd.
– Het aanbrengen van een relatief eenvoudig horizontaal “dakframe” op de
dakconstructie. Dit frame kan bestaan uit standaard H-balken of kokerprofielen waarop in het midden een (korte) mast gemonteerd is waarop de windturbine staat. Hiermee kunnen de krachten goed op de dakconstructie worden overgebracht.
– Plaatsing los op het dak is mogelijk als de bovengenoemde momenten en gewichten
kunnen worden opgevangen. Hiervoor is een “ballastplaat” nodig van voldoende grote omvang en zwaarte. Deze methode is niet aan te bevelen en zal alleen in uitzonderlijke gevallen worden toegepast.

Wilt u een meer informatie?

Wilt u ook rendement uit wind halen?.

Maak dan een afspraak met mij.

Aanvraagformulier zakelijk
Ik heb interesse in *
Bezig met versturen